Privatlivspolitik

Version 1.0.6 - Opdateret 25/06/2020

Emento forstår og respekterer behovet for fortrolighed og beskyttelse af personlige oplysninger, når man benytter vores service. Denne privatlivspolitik danner grundlag for, hvordan personlige oplysninger, som vi indsamler, fra dig eller som du giver til os, vil blive håndteret.

Emento A/S (CVR-nr. 37321745) er en dansk virksomhed med registreret kontor på Olof Palmes Allé 44, DK-8200 Aarhus N.

Nedenfor er vores privatlivspolitik formuleret. Hvis du ikke finder svar på dine spørgsmål i dette dokument, er du meget velkommen til at kontakte os på følgende mail: dpo@emento.dk.dk

HVEM VI ER OG HVAD DET HER ER

Emento producerer og ejer Emento, (samlet betegnet som "Servicen/vores Service"), som er sammenhængende web og mobil-applikationer, der hjælper borgere og personale med at koordinere og navigere i forløb i den offentlige sektor.

Vi tager fortroligheden omkring dine personlige oplysninger meget seriøst og forpligter os til at beskytte dem. For at gøre det har vi fastsat procedurer, der sikrer, at din information bliver behandlet ansvarligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning omkring databeskyttelse og privatliv. Vi er taknemmelige for din tillid, og vil handle derefter.

Denne privatlivspolitik beskriver, hvilken information vi indsamler, når du bruger vores Service, hvordan vi bruger den information, samt hvilke muligheder vi tilbyder dig ift. at se, opdatere og kontrollere disse oplysninger.

IDENTIFIKATION AF DATAANSVARLIGE OG DATABEHANDLER

For at få adgang til Emento Servicen skal du oprette en profil. Emento er ansvarlig for at behandle dine personlige profiloplysninger på en forsvarlig og sikker måde. Emento er således dataansvarlig og databehandler for din profil.

I Emento Servicen får du adgang til forløb på et eller flere hospitaler og/eller kommuner. Det er hospitalet eller kommunen, der fastsætter formål og omfang af behandlingen af dine personlige oplysninger i relation til disse forløb. Det vil sige, at hospitalet eller kommunen er dataansvarlige for forløbet. Når du afgiver personlige oplysninger i Emento Servicen, er Emento forpligtet til at følge de instruktioner, som hospitalet eller kommunen har udstedt (den dataansvarlige) og skal behandle dine personlige oplysninger udelukkende i henhold til formålene med at tilbyde dig Emento Servicen. Det vil sige, at Emento er databehandlere for forløbet.

TYPER AF OPLYSNINGER

"Personlige oplysninger" er en hvilken som helst information, som vi kan bruge til at identificere en fysisk person. Det inkluderer ikke personlige oplysninger, som er krypteret eller anonymiseret, eller offentligt tilgængelig information, som ikke er kombineret med ikke-offentligt tilgængelig information.

"Følsomme personlige oplysninger" er information, der lever op til kriteriet for "personlige oplysninger", men som også afslører a) race, etnisk oprindelse, politisk holdning, religiøs eller filosofisk overbevisning, medlemskab af fagforening eller b) genetiske data, biometriske data med henblik på entydig identifikation, helbredsoplysninger. seksuelle forhold eller orientering, bistandsydelser eller information om straffedomme eller lovovertrædelser.

Vi refererer til "Personlige oplysninger" og "Følsomme personlige oplysninger" under den samlede betegnelse "Personlig Data".

PERSONLIG DATA SOM EMENTO INDSAMLER

Når du interagerer med os gennem Emento Servicen, indsamler Emento forskellige typer af Personlig Data og anden information som beskrevet nedenfor:

Teknisk data: Emento indsamler teknisk data og Personlig Data ved browsing og brug af appen. Emento indsamler også teknisk information relateret til din smartphone og computer (såsom: IP-adresse, internetudbyder, software-konfiguration, oprindelsesland etc.) eller relateret til Servicen (såsom: log og historik over alle datatransaktioner, log og historik over handlinger).

Identifikationsdata: Emento indsamler Personlig data, når du opretter en profil i appen. Disse data inkluderer information omkring din identitet (såsom: navn, adresse, telefonnummer, etc.) og demografi (såsom: alder, køn, beskæftigelse, talte sprog etc.).

Sundhedsdata: Emento indsamler Personlig Data om dit helbred, når du opretter en profil eller bruger Emento Servicen. Sundhedsdata inkluderer information om diagnoser, indlæggelser, indkaldelser etc.

Adfærdsdata: Emento appen indsamler automatisk data om din adfærd ved brug, inklusiv men ikke begrænset til lokation og brug af appen.

Kommunikationsdata: Når du bruger Emento Servicen, indsamler vi kommunikationsdata såsom beskeder til klinikken. NB vi indsamler kun data, der stammer fra Emento Servicen.

Hvis du sender os en forespørgsel - eksempelvis en mail med behov for hjælp - forbeholder vi os retten til at offentliggøre, (uden følsomme personoplysninger), denne information internt med henblik på at afklare og respondere på din forespørgsel eller at kunne hjælpe andre brugere.

Vi indsamler ikke Personlig Data fra børn under 13 år. Hvis du får mistanke om, at et barn har afgivet Personlig Data til os uden samtykke fra hans eller hendes forældre eller værge, bedes du kontakte os på dpo@emento.dk.dk. Hvis vi bliver bekendt med, at et barn under 13 år har afgivet Personlig Data til os, sletter vi det.

BRUG AF PERSONLIGE OPLYSNINGER OG ANDEN INFORMATION

Vi anvender de Personlige Data som du afgiver til os i overensstemmelse med denne privatlivspolitik. Emento vil derfor kunne anvende de Personlige Data inden for den kontekst, som er beskrevet i dette dokument og særligt uden begrænsning i de følgende situationer.

For at udbyde Servicen: Emento vil bruge dine Personlige Data til at give dig adgang til at bruge vores Service.

For at forbedre Emento Servicen: For at kunne forbedre vores Service og sikre tilgængelighed til vores platform, opbevarer vi en fortegnelse over udførte handlinger i en log. Vi behandler aldrig dine data, når de kan identificere dig direkte med mindre, du har givet os samtykke til det, fx. hvis vi skal løse et problem, som du har gjort os opmærksomme på.

For at kommunikere information til dig: Vi kan bruge bestemte data til at give dig information om vores Service, såsom nye funktioner eller undersøgelser, som du frit kan deltage i.

For at udarbejde statistik og aggregerede data analyser: Vi tror på, at data kan tjene et større fælles formål. Derfor kan der blive udarbejdet statistik og analyser på baggrund af indsamlet data. Personlig Data vil blive anonymiseret inden brug. Data vil særligt blive brugt til at: (i) Forbedre Emento Servicen gennem løbende forskning og udvikling; (ii) demonstrere, dokumentere og offentliggøre effekten af Emento Servicen; (iii) forskning ift. evidensen for brug af en digital forløbskoordinator i den offentlige sektor.

For at overholde gældende lovgivning: Vi opbevarer dine data for at kunne overholde gældende, dansk lovgivning. Dette indebærer, at vi fører en log over brug af dine Personlige Data.

DINE RETTIGHEDER I FORHOLD TIL BESKYTTELSE AF DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER

Ret til sletning: Det er muligt at fjerne din konto direkte fra vores applikationer. De data, der identificerer dig direkte, såsom navn, email, telefonnummer etc. vil blive slettet fra vores produktionsservere.

Personlig Data kan blive opbevaret i backup systemer i op til 3 måneder efter, du har fjernet din profil.

Emento beholder ikke-personhenførbart data i anonymiseret tilstand. Vi anvender anonymisering gennem randomisering, som er en anonymiseringsteknik, der ændrer sandfærdigheden af data med henblik på at fjerne det stærke link mellem de data og dig. Ret til indsigt: Ved en skriftlig forespørgsel har du til enhver tid ret til at modtage information vedrørende vores behandling af dine Personlige Data, fx. hvilke data vi har registreret, formålet med behandlingen, og hvem disse data har været- eller vil blive videregivet til.

Ret til dataportabilitet: Du har ret til at få udleveret de Personlige Data, som du har afgivet til os i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt til at transmittere dem til en anden dataansvarlig.

Ret til berigtigelse: Du har ret til at få rettet ukorrekt Personlig Data om dig i vores system uden unødig forsinkelse. Hvis du bliver opmærksom på, at der er fejl i de data, vi har registreret om dig, opfordrer vi dig til at kontakte os på skrift, så vi kan rette dine data. Du kan også selv rette de fleste af dine data, som du har angivet, da du oprettede en profil direkte i applikationen.

Ret til begrænsning af behandling: Du har ret til at begrænse vores behandling af dine Personlige Data, fx. hvis du bestrider nøjagtigheden af dine Personlige Data. Ret til at indvende mod automatisk behandling[a]: Du kan med en legitim grund gøre indvending mod, at Personlig Data, der identificerer dig, benyttes til at udføre automatiserede behandlinger i systemet, herunder profilering, der har juridisk eller signifikant betydning for dig. Hvis du indvender mod at dine data benyttes, vil Emento ikke længere behandle dine data, medmindre vi kan fremvise overbevisende og legitime grunde til at fortsætte behandlingen, eksempelvis for at behandle eller beskytte et juridisk krav.

Ret til at tilbagetrække samtykke: Du kan til enhver tid tilbagetrække dit samtykke til, at vi må behandle dine Personlige Data. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, skal du være opmærksom på, at vi under særlige omstændigheder, fx. hvor vi har en anden legitim grund til at behandle dine data, har ret til fortsat at behandle dem. Vi vil informere dig i sådanne tilfælde.

Ret til at klage: Du kan til enhver tid indgive en klage til en tilsynsmyndighed angående vores behandling af dine Personlige Data. Den danske tilsynsmyndighed er Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Datatilsynet kan også kontaktes på mail: dt@datatilsynet.dk

OVERFØRSEL AF PERSONLIGE OPLYSNINGER TIL TREDJEPART

Personlig Data vil ikke blive solgt, leaset, overgivet, delt eller på anden vis tilgået af- eller til tredjepart ud over til Emento, som behandler data og underdatabehandlere som Emento beror på for at kunne udføre særlige aspekter af disse behandlingsaktiviteter.

Anonymiseret, aggregerede og statistisk data kan blive overført eller delt med tredjepart.

SIKKERHED

Dine data opbevares på servere lokaliseret i Danmark eller en anden EU medlemsstat. Dine personlige data, som er indsamlet af Emento, er beskyttet af organisatoriske, fysiske og logiske sikkerhedsforanstaltninger og kan ikke blive videregivet til uautoriseret personale. Fjernadgang til servere er yderst begrænset og sikret efter markedsstandarder. Data i Emento appen på din smartphone er beskyttet med en PIN-kode eller touch ID. Al datatrafik via internettet mellem Emento appen og Emento serveren er beskyttet af en stærk kryptering.

NB din brug af internetudbyder vil være omfattet af nogle andre særskilte betingelser for brug. Vær særligt opmærksom på, at internetudbyderens håndtering af data ikke er omfattet af denne privatlivspolitik og dermed ikke er Emento’s ansvar.

SLETNING AF PERSONLIGE OPLYSNINGER

Hvis du ikke bruger vores service i en sammenhængende periode på et år, sletter vi automatisk den information, som vi har registreret om dig. Dog opbevarer vi visse Personlige Data for en længere periode, hvis dette er nødvendigt for udøvelse af forsvar af juridiske krav eller i tilfælde af, at vi er forpligtet hertil efter loven.

KONTAKTINFORMATION

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til denne privatlivspolitik, så kontakt os gerne på:

Emento A/S Olof Palmes Allé 44 DK-8200 Aarhus N E-mail: dpo@emento.dk Telefon: +45 72 22 70 70

ÆNDRINGER I PRIVATLIVSPOLITIKKEN

Vi forbeholder os retten til at ændre hele eller dele af denne privatlivspolitik uden varsel. Du vil blive informeret om sådanne ændringer i en notifikation i Emento Servicen og blive bedt om at erklære dig enig i sådanne ændringer. Brug af Emento Servicen indebærer, at du fuldt ud accepterer eventuelle ændringer af privatlivspolitikken. Hvis du har nogen som helst spørgsmål til Emento´s privatlivspolitik, er du meget velkommen til at kontakte os. © 2020 EMENTO - ALL RIGHTS RESERVED