Vil dine patienter kunne genfortælle til en pårørende, hvad der blev sagt på hospitalet?

Hvordan gøres det nemt?

Hør, hvordan Hjerte-Lunge-Karkirurgisk afdeling på Aarhus Universitetshospital hjælper deres patienter med at klare den opgave; At genfortælle og dele relevant information som de har fået fra hospitalet med deres pårørende derhjemme.

For som patient kan der være meget at holde styr på, ligesom bekymring, frygt og frustration kan fylde. Pårørende spiller en vigtig rolle som ledsager og ressourceperson, hvorfor de har brug for at følge behandlingen tæt sammen med patienten og i fællesskab genbesøge information fra hospitalet.

Forløbsguiden er opdelt i 3 hovedsektioner:

"Aftaler" giver patienten et overblik over, hvilke aftaler, patienten har med hospitalet såsom forundersøgelse, behandling, operation, kontrolbesøg m.m.

Den næste sektion hedder "Opgaver". For at patienten kan være helt klar til sine aftaler på hospitalet, er der en række opgaver, patienten skal forberede. Det skaber ligeledes et fuldendt og sammenhængende overblik over det givne forløb. Det kan være en opgave, der består i at læse om forholdsregler ved narkose, arrangere hjemtransport efter udskrivelse og foretage genoptræning. De enkelte opgaver er ment som en huskeliste til patienten, så patienten bliver klar til sine aftaler og øger sin sygdomsmestring, men det er også en hjælp til hospitalet som kan følge med i, hvor mange opgaver, der er udført og dermed ved de, hvor velforberedt patienten er.

Indholdet i opgaverne består af små videoer, tekst og billeder, som er udviklet og produceret af afdelingen, patienten tilhører. Der kan også være links til hjemmesider, hvor patienten og de pårørende kan finde yderligere hjælp.

Den sidste del er "Beskeder". Her har patienten mulighed for at kommunikere direkte med afdelingen, eksempelvis i tilfælde af praktiske spørgsmål, forespørgsler eller bekymringer i relation til patientens forløb. Patienten kan også sende billeder igennem denne funktion, evt. af et operationssår. Afdelingen kan se historikken af beskeder og kan svare inden for en tidsramme angivet af afdelingen, hvilket giver plads også at undersøge svaret. Patienten modtager desuden løbende notifikationer med aktuelt indhold, eksempelvis “start med at faste kl. 8.00”. Når patienten har mulighed for at kommunikere direkte med en "ægte" sygeplejerske, der ovenikøbet kan være lige dén sygeplejerske, der møder patienten og kender patientens forløb, er det med til at skabe en tryghed hos patienten. Afdelingen kan også komme i kontakt med visse patienter, der foretrækker den skrevne kommunikation frem for at skulle finde tid og mod til at ringe ind på afdelingen om emner, der kan være meget personlige.

Se også videoen med Rikke Mikkelsen, der forklarer, hvordan de på Hjerte-Lunge-Karkirurgisk afdeling på Aarhus Universitetshospital kommer i kontakt med en patient-grupper, der ellers er svær at komme i kontakt med.

Hør mere om, hvordan alle hospitalsafdelinger kan udgive patientrelevant indhold i en forløbsguide, der tager udgangspunkt i patientens behov for viden ift. dennes løbende behandling, og hvad patienter og pårørende med fordel kan gøre hjemme fra stuen - for at være forberedte og skabe tryghed hele vejen igennem forløbet:

Trine Hynkemejer
Trine Hynkemejer
Kunde-/Leverancechef

Vil du vide mere?

Du er meget velkommen til at kontakte Trine Hynkemejer hvis du vil høre mere eller booke en demo

Email: trine@emento.dk

Har du også en patient-gruppe, der er svær at komme i kontakt med?

Lær, hvordan den problemstilling kan løses

Hvordan sikrer du dig, at patienterne forstår al den information du fortæller dem?

Og ikke leder i øst og vest efter svar på spørgsmål?

Vil dine patienter kunne genfortælle til en pårørende, hvad der blev sagt på hospitalet?

Hvordan gøres det nemt?

Kan jeg dø af det her?

Hvor finder patienterne bedst svar på deres spørgsmål?

Kan de ældre nu håndtere digitale værktøjer?

Lær, hvad Rikke og hendes kollegaer erfarede om dem selv og deres ældre patienter

Har du overblik over, hvordan patientens forløb ser ud?

Og hvilken information, der skal gives hvornår?

Mere tid til den enkelte patients spørgsmål?

Det kan faktisk lade sig gøre sådan her

100 % kontrol i afdelingen over patientkommunikation

Hvad betyder det for hospitalsafdelingen at ha' det?

Sygeplejerske-til-sygeplejerske: Gud, siger du det sådan til patienten...

Har du nogensinde overhørt din kollegas samtale med patienten?