Kan jeg dø af det her?

Hvor finder patienterne bedst svar på deres spørgsmål?

Hør, hvordan Rikke og hendes kollegaer fra Hjerte-Lunge-Karkirurgisk afdeling på Aarhus Universitetshospital sikrer, at deres patienter ikke googler sig til død og ødelæggelse og på den måde bliver unødigt utrygge.

"Rette viden på det rette tidspunkt" var opgaven for udviklingssygeplejerske Rikke Mikkelsen og hendes kollegaer, og for at kunne give det, har de lavet en digital forløbsguide på Emento platformen til deres patienter med udposning på legemspulsåren, som er en alvorlig sygdom.

For at kunne tage hul på og tilrettelægge den nødvendige patientinformation i forløbsguiden, der løbende skaber tryghed hos patienten, så denne holdes fra at skulle søge viden andre steder fra, har Rikke Mikkelsen og hendes kollegaer benyttet sig af workshop-kittet fra Emento.

Workshop-kittet er et analog faciliteringsværktøj til at overskueliggøre komplekse behandlingsforløb. Ved hjælp af simple virkemidler kan en facilitator nedbryde et hvilket som helst forløb, set fra patientens perspektiv, og strukturere en tidslig dimension til forløbet. Således gives den information, der er relevant for patienten, på det tidspunkt i forløbet, der er mest relevant for patienten at få den, i modsætningen til standardbreve ol., hvor al information kommer på én gang, oftest i starten af behandlingsforløbet.

Hør mere om, hvordan du kan tilrettelægge et relevant patientforløb i tid, så patienter med fordel kan aktiveres løbende med målrettet information, ved at kontakte Kunde- og Leverancechef Trine Hynkemejer:

Trine Hynkemejer
Trine Hynkemejer
Kunde-/Leverancechef

Vil du vide mere?

Du er meget velkommen til at kontakte Trine Hynkemejer hvis du vil høre mere eller booke en demo

Email: trine@emento.dk

Har du også en patient-gruppe, der er svær at komme i kontakt med?

Lær, hvordan den problemstilling kan løses

Hvordan sikrer du dig, at patienterne forstår al den information du fortæller dem?

Og ikke leder i øst og vest efter svar på spørgsmål?

Vil dine patienter kunne genfortælle til en pårørende, hvad der blev sagt på hospitalet?

Hvordan gøres det nemt?

Kan jeg dø af det her?

Hvor finder patienterne bedst svar på deres spørgsmål?

Kan de ældre nu håndtere digitale værktøjer?

Lær, hvad Rikke og hendes kollegaer erfarede om dem selv og deres ældre patienter

Har du overblik over, hvordan patientens forløb ser ud?

Og hvilken information, der skal gives hvornår?

Mere tid til den enkelte patients spørgsmål?

Det kan faktisk lade sig gøre sådan her

100 % kontrol i afdelingen over patientkommunikation

Hvad betyder det for hospitalsafdelingen at ha' det?

Sygeplejerske-til-sygeplejerske: Gud, siger du det sådan til patienten...

Har du nogensinde overhørt din kollegas samtale med patienten?