kliniker bliver optaget med iphone

Hvad nu hvis... vi satte

Klinikeren i centrum?

Altså, gav klinikeren ordet og ejerskabet til at løse fremtidens patientkommunikation - med patienten i centrum.
Og tænk så, at klinikeren oven i købet fik en fornyet fagglæde og arbejdsgejst - fordi de trygt kunne understøtte flere patienter på én gang.

Hvad nu hvis det ikke er ren science fiction. Men faktisk muligt i dag?
Vi kalder det en digital forløbsguide

Hvordan bygger man nemt en forløbsguide?

… uden at skulle forstyrre dem fra IT

Kortlægning af forløb
1

Kortlæg

Vi kortlægger og digitaliserer sammen med sundhedspersonalet det overordnede behandlingsforløb for afdelingens patienter.

Skab indhold med Ementos platform
2

Skab indhold

Vi uddanner(hjælper) sundhedspersonalet til selv at producere indhold til forløbet og tilpasse det deres arbejdsgange. Det kan være video, billeder og tekst, som er tilpasset den enkelte patients individuelle forløb.

Udgiv dit forløb
3

Udgiv din forløbsguide

Sundhedspersonalet tildeler patienten forløbsguiden, som nu får den rette information, i en passende form, på den rette tid i behandlingsforløbet. Sundhedspersonalet kan guide og interagere med patienten via en beskedfunktion samt følge med i om patienten har set indholdet i tide.

Der er en kæmpe fordel ved, at vi laver indholdet. Fordi vi kender jo selvfølgelig forløbene ...
så på en eller anden måde, så føler de allerede en tillid til en - at de har set os før. Så man kan måske starte kommunikationen et andet sted.

Dorthe Voss

Sygeplejerske
Fertilitetsklinikken, Regionshospitalet Horsens
Dorthe Voss
Det har meget stor værdi, at det er de sygeplejersker, læger og sekretærer, der tager sig af patienterne til dagligt, som fortæller om, hvad der foregår og laver videoerne, de er de allerbedste til det.

Jørgen Schøler

Lægefaglig Hospitalsdirektør
Aarhus Universitetshospital
Jørgen Schøler
Ligeså snart man har produceret noget, så er der kontant belønning på din telefon. Så det er faktisk rigtig sjovt. Og det er ret nemt.

Jeg har lige siddet til frokost og vist, hvor langt vi er kommet med vores hjemme-blodtryksmåling til en af vores læger. Så det er ret hurtigt ude og leve.

Anni Sørensen

Chefsygeplejerske
Nyresygdomme, Aarhus Universitetshospital
Anni Sørensen

Men hvad er en digital forløbsguide egentlig?

Besøg vores website og få svar på det og meget andet:
Emento website