Har du overblik over, hvordan patientens forløb ser ud?

Og hvilken information, der skal gives hvornår?

Lær, hvordan Rikke og hendes kollegaer greb processen an, som gav nye indsigter i patientens forløb.

Rikke Mikkelsen, udviklingssygeplejerske på Hjerte-Lunge-Karkirurgisk afdeling på Aarhus Universitetshospital, er ansvarlig for den digtiale forløbgsuide til patienter med udposninger på aorta. Hun fortæller her, hvordan de i afdelingen samarbejdede om at strukturere et patientforløb, og den proces gav interessante diskussioner om patientkommunikation og -information.

Processen for at udarbejde et hvilket som helst patientforløb starter med en workshop. Her deltager en arbejdsgruppe fra afdelingen, og første gang deltager også en projektleder fra Emento, der faciliterer hele workshoppen. Fremover, når der laves nye forløb, kan afdelingen selv facilitere workshoppen.

På workshoppen anvendes et workshop-kit, som er et analogt faciliteringsværktøj, der på en simpel måde overskueliggør patientens forløb i tid, hvad end det handler om et udredningsforløb, kontrolforløb, behandlingsforløb el.l. Arbejdsgruppen får altså overblik over, hvad patienten går igennem og hvilken information, der er vigtig at give patienten på hvilke tidspunkter. Workshoppen tvinger således stille og roligt alle til at se forløbet fra patientens side; så hvilke aftaler er der egentligt over den periode, hvor patienten er... patient. Dertil, hvilken viden er rar at få inden, under og efter sine aftaler, f.eks. en operation? Megen information gives måske allerede i pjecer eller står i indkaldelsesbrevet, som patienten får i starten af sit patientforløb, men som patienten har svær ved at få værdi af under sit patientforløb. Hvis det er svært at svare på, hvilken information der skal gives hvornår, så kan afdelingen prøve at tale om de samtaler og opkald, de idag oplever at få fra patienterne. Hvad handler de om? Hvis der er gentagne spørgsmål eller forvirring fra patienterne, tyder det på et behov om information. Det kan imødekommes ved at lave en video, der svarer på det, og som gives til patienten på det tidspunkt, patienten har brug for den viden.

Når afdelingen derefter når til at bygge selve forløbsguiden digitalt sker det via Emento platformen. Det er en webbaseret platform, så adgangen dertil oprettes nemt af afdelingen selv. Altså uden om IT-afdelingen på hospitalet. Herfra kan afdelingen selv konfigurere alle typer af forløb, der kunne være relevante for deres patienter. Afdelingen producerer alt indhold selv og lægger det ind i forløbsguiden via platformen. Herfra tildeler de patienten det forløb, patienten nu skal igennem.

Når først patienten bruger forløbsguiden, kan du som sundhedsfagligt personale på afdelingen blive klogere på, hvilken type af indhold i forløbsguiden, der er relevant for patienten - og hvad der faktisk ikke er relevant. Emento-platformen viser nemlig, hvad patienten har set/ikke set af information ligesom du kan følge med i, hvad de efterspørger, eksempelvis i beskedfunktionen. Du kan også afprøve forskellige tidspunkter for patienten at få informationen på. Eller om det hellere skal være en video frem for tekst for at fremme et budskab. Den digitale forløbsguide styres altså af hospitalsafdelingen, ofte en eller to ansvarlige, og sørger for at give patienten den rette information, på det rette tidspunkt, i det rette format, så patienten kan føle sig endnu mere velforberedt og tryg gennem hele patientforløbet. Og samtidig styrker den det sundhedsfaglige personale i sin faglighed.

Alle hospitalsafdelinger kan lave forløb og uanset hvilke patientforløb, de har, så kan de bygges på Emento-platformen.

Hør mere om, hvad det kræver af en hospitalsafdeling for at komme igang med at arbejde med patientforløb i tid - og hertil udvikle, implementere og vedligeholde en digital forløbsguide ved at kontakte Kunde- og Leverancechef Trine Hynkemejer:

Emento, Digital forløbsguide
Emento, Digital forløbsguide © Emento

Trine Hynkemejer
Trine Hynkemejer
Kunde-/Leverancechef

Vil du vide mere?

Du er meget velkommen til at kontakte Trine Hynkemejer hvis du vil høre mere eller booke en demo

Email: trine@emento.dk

Har du også en patient-gruppe, der er svær at komme i kontakt med?

Lær, hvordan den problemstilling kan løses

Hvordan sikrer du dig, at patienterne forstår al den information du fortæller dem?

Og ikke leder i øst og vest efter svar på spørgsmål?

Vil dine patienter kunne genfortælle til en pårørende, hvad der blev sagt på hospitalet?

Hvordan gøres det nemt?

Kan jeg dø af det her?

Hvor finder patienterne bedst svar på deres spørgsmål?

Kan de ældre nu håndtere digitale værktøjer?

Lær, hvad Rikke og hendes kollegaer erfarede om dem selv og deres ældre patienter

Mere tid til den enkelte patients spørgsmål?

Det kan faktisk lade sig gøre sådan her

100 % kontrol i afdelingen over patientkommunikation

Hvad betyder det for hospitalsafdelingen at ha' det?

Sygeplejerske-til-sygeplejerske: Gud, siger du det sådan til patienten...

Har du nogensinde overhørt din kollegas samtale med patienten?