Presse

Defactum, Region Midtjylland: Evaluering af den digitale forløbsguide på AUH
https://www.defactum.dk/publikationer/showPublication?publicationId=861&pageId=309986
Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen: Nordsjællands Hospital har succes med digitale patientforløb
https://dssnet.dk/artikler/hospitaler/nordsjaellands-hospital-har-succes-med-digitale-patientforloeb/
TV2 Lorry: Hospital vinder fornem pris for digital kontakt til patienter
https://www.tv2lorry.dk/artikel/hospital-vinder-fornem-pris-digital-kontakt-til-patienter
Hillerød Posten: Nordsjællands Hospital vinder dansk designpris
http://hilleroed.lokalavisen.dk/nyheder/2019-05-16/-Nordsj%C3%A6llands-Hospital-vinder-dansk-designpris-4927780.html
Nordsjællands Hospital: Minister på inspirationstur på Nordsjællands Hospital
https://www.nordsjaellandshospital.dk/presse-og-nyt/pressemeddelelser-og-nyheder/Sider/Minister-p%C3%A5-inspirationstur-p%C3%A5-Nordsj%C3%A6llands-Hospital.aspx
MinByHolstebro.dk: Ny app klæder teenagere på til operation
https://www.minbyholstebro.dk/ny-app-klaeder-teenagere-paa-til-operation/
DR: Succesfuld app bredes ud: Hjælper misbrugere med at blive 'clean'
https://www.dr.dk/nyheder/regionale/hovedstadsomraadet/succesfuld-app-bredes-ud-hjaelper-misbrugere-med-blive-clean?fbclid=IwAR0neJlO842G6xx03HHxma3iEjM-ZVNs9AmxKXBNfqqXSt5w-98eB8IpCWg
TV Avisen: Omsorg for nybagte forældre
https://player.vimeo.com/video/300698400?title=0&byline=0&portrait=0
DR: Skal afføringen virkelig være grøn? Nyt udspil skal hjælpe nybagte forældre
https://www.dr.dk/nyheder/indland/skal-affoeringen-virkelig-vaere-groen-nyt-udspil-skal-hjaelpe-nybagte-foraeldre?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
Danske Regioner: Alle nye familier skal komme godt fra start
https://www.facebook.com/DanskeRegioner/videos/1116282585208310/
Nyt Hospital Nordsjælland: App gør det lettere at være patient
https://www.regionh.dk/nythospitalnordsjaelland/nyheder/nyheder/Sider/Ny-patientapp.aspx
TV2 Lorry: Smart app gør livet som patient lettere
https://www.tv2lorry.dk/artikel/smart-app-goer-livet-som-patient-lettere
Center for Offentlig Innovation: App giver tiden tilbage til patienter og personale
https://innovationsbarometer.coi.dk/cases/app-giver-tiden-tilbage-til-patienter-og-personale/
Aarhus Universitetshospital: Fra patientindkaldelse til digital forløbskoordinator
https://www.auh.dk/presse/information-om-auh/nyheder/2018/fra-patientindkaldelse-til-digital-forlobskoordinator/
MedTech Innovation Consortium: Fra patientindkaldelse til digital forløbskoordinator
http://www.mtic.dk/patientindkaldelse-digital-forloebskoordinator/
DR: Dropper e-boks: App skal få misbrugere til at møde op til behandling
https://www.dr.dk/nyheder/regionale/hovedstadsomraadet/dropper-e-boks-app-skal-faa-misbrugere-til-moede-op-til
Aarhus Universitet: Lægestuderende lærer teaming som ledelsesværktøj – sundhedsvæsenet har ikke brug for små konger
https://newsroom.au.dk/nyheder/vis/artikel/laegestuderende-laerer-teaming-som-ledelsesvaerktoej-sundhedsvaesenet-har-ikke-brug-for-smaa-konger/
Dansk Design Center: Digitale patientindkaldelser på patientens præmisser
https://danskdesigncenter.dk/da/emento-digitale-patientindkaldelser-paa-patientens-praemisser
Jyllands-Posten Aarhus: Lysten til at gøre en forskel
https://jyllands-posten.dk/aarhus/erhverv/ECE8975261/lysten-til-at-goere-en-forskel/
MedTech Innovation Consortium: Iværksættervirksomheden Emento skaber tolv arbejdspladser på blot seks måneder
http://www.mtic.dk/ivaerksaettervirksomheden-emento-skaber-tolv-arbejdspladser-paa-blot-seks-maaneder/
More Creative: Emento forandrer kommunikationen mellem patienter og hospitalet
http://morecreative.dk/knowledge/emento-forandrer-kommunikationen-mellem-patienter-hospitalet/