TRUST

Tillid er en vigtig del af vores DNA
Hos Emento arbejder vi på at skabe fundamentet for god kommunikation mellem borgeren og den offentlige sektor. En af forudsætningerne for god kommunikation er tillid, og når det handler om digital kommunikation, ligger en stor del af den tillid i, at der er tiltro til, at data bliver håndteret på en hensigtsmæssig og respektfuld måde. Vi har derfor konstant fokus på at sikre, at vores service lever op til de gældende standarder for god IT-skik, herunder også GDPR. For tillid er en stor del af DNA’et i vores service og forretning.

ISAE 3000 - GDPR

En gang om året får vi udarbejdet en international anerkendt revisiorerklæring. For at få erklæringen, gennemgår en gruppe eksterne auditører alle vores processer og kontroller, som er relateret til GDPR. ISAE 3000-erklæringen er vores dokumentation - og din sikkerhed - for at vi overholde al gældende lovgivning på databeskyttelsesområdet. Vi stræber efter at gøre den nyeste erklæring tilgængelig her på siden i maj.

Læs erklæringen her

Ementor Revi IT erklæring
Ementor Revi IT erklæring

ISAE 3402 II

Informationssikkerhed og i særdeleshed IT-sikkerhed spiller også en central rolle i vores arbejde med at sikre tilgængelig, fortrolighed og integritet i vores service. Derfor får vi - i tillæg til ISAE 3000-erklæringen - udarbejdet en ISAE 3402-erklæring. Denne erklæring har fokus på vores risikobaserede tilgang til styring af informationssikkerheden. Her tager auditørerne udgangspunkt i de IT-kontroller som er beskrevet i ISO27001-standarden. For denne erklæring tilstræber vi også, at gøre den nyeste version tilgængelig her på siden i maj.

Læs erklæringen her

Lyng Salling
Lyng Salling
DPO, Emento
Om DPO-rollen:

DPO betyder Data Protection Officer, og Lyng er den i Emento, som rådgiver og vejleder teamet om databeskyttelsesområdet og overvåger at alle regler overholdes. Vi er midt i en overgangsperiode hvor vores eksterne samarbejdspartner DPO Danmark vil overtage DPO-rollen og Lyng kan fokusere mere på GDPR og informationssikkerhed.

Mød Lyng på LinkedIn